Etiam placerat

Encuesta

Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Penemuan Effective Microorganisma (EM)

Penemuan Effective Microorganisma (EM)

Berdasarkan fakta yang boleh diperolehi dari laman web http://en.wikipedia.org/wiki/
Effective_Microorganisms EM merupakan teknologi yang diasaskan oleh Dr. Teruo Higa, seorang Professor dari Universiti Ryukyus, Okinawa, Jepun. Beliau adalah professor hortikultur yang sebelum ini banyak menggunakan bahan kimia dalam tanaman, tetapi menyedari kemudiannya bahawa kesan kimia boleh membahayakan kehidupan manusia. Kajian
demi kajian terus dijalankan mengenai keberkesanan EM dan memasarkan produk ini ke seluruh dunia. EM mula dibawa masuk ke pasaran dalam tahun 1982.

Effective Microorganisma (EM)

Effective Microorganisma (EM) adalah gabungan mikroorganisma berfaedah yang biasanya banyak terdapat dalam makanan. EM terdiri daripada 3 unsur utama iaitu bakteria phototropik, bakteria asid laktik dan ragi (yis). Peranan ketiga-tiga unsur utama ini
adalah seperti berikut:

Bakteria Phototropik

Bakteria ini berfungsi untuk memproses dan menguraikan gas yang merbahaya seperti ammonia dan hidrogen sulfat dengan menggunakan cahaya matahari dan haba tanah bagi menukarnya kepada gas-gas yang tidak b e r b a u . B a h a n - bahan berguna yang dihasilkan
dari proses ini akan menggalakkan pertumbuhan pokok.

Bakteria Asid Laktik

Bakteria ini berperanan untuk menggalakkan penapaian dan pengkomposan bagi menyahkan
kesan sampingan bahan organik. Bakteria ini mengeluarkan asid laktik sebagai pendinding atau
penghalang mikro merbahaya yang boleh menyebabkan penyakit kepada tumbuhan.

Ragi atau Yis

Ragi atau yis berperanan mengeluarkan hormon dan enzim yang bertindak sebagai bahan bioaktif untuk meningkatkan pengaktifan sel dan akar. EM mampu menghasilkan baja organik dari bahan lebihan tanaman, makanan dan rumpai serta mampu mengekalkan kesuburan tanah. Ia memberi kesan yang positif kepada tanah dengan memperbaiki keadaan fizikal dan biologi tanah serta meningkatkan kebolehan bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, EM dapat mengurangkan penggunaan baja kimia yang mahal bagi menghasilkan tanaman yang bermutu tinggi. EM juga terbukti dapat menggalakkan penunasan dan tumbesar tanaman serta dapat
menambah ketahanan tumbuhan dari serangan penyakit dan serangga. Kegunaan EM bukan hanya terhad kepada tanaman semata-mata. EM boleh juga digunakan dalam projek-projek pertanian lain seperti ternakan ayam, ternakan ikan dan undang, serta rawatan reban ayam
dan kandang ternakan babi.