Etiam placerat

Encuesta

Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Tomato

Pengeluaran buah tomato bagi 1.2 hektar yang diusahakan sekarang, Bing telah memperolehi 98,600 kg, iaitu catatan bagi tahun 2004. Bing tidak menghadapai masalah bagi memasarkan hasil usahanya itu dengan permintaan tetap dan harga yang tinggi. Pasaran dibuat secara jualan terus kepada peruncit dan juga jualan secara borong di ladang. Malahan menurutnya pada masa ini beliau tidak dapat memenuhi permintaan pasaran tempatan. Di awal penglibatannya Bing telah mengeluarkan modal sendiri bagi menjayakan projek ini. Namun demikian beliau bernasib baik kerana tapak dan peralatan asas telah sedia ada yang ditinggalkan oleh pengusaha sebelumnya. Antara peralatan yang tersedia adalah tapak asas bersimen, kerangka rumah lindungan dan tiub pengairan semburan baja. Dengan asas yang ada Bing memulakan tanaman tomatonya dengan tunjuk ajar dari mantornya, Harrani. Beliau sangat menghargai pengetahuan tersebut dan seterusnya menjadikan Harrani sebagai
perunding kepadanya.

“Bing telah menanam
10 ribu hingga 12 ribu pokok
tomato dengan anggaran
pengeluaran 120 hingga 130
metrik tan.”

Apa yang lebih membanggakan beliau adalah apabila projek beliau mendapat
pengiktirafan dengan penganugerahan sijil SALM pada bulan Mac 2003 setelah beliau mengikuti segala amalan pertanian yang disyaratkan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Beliau merancang meluaskan lagi kawasan projek ini meliputi dua hektar kawasan di TUP Sungai Lebak tersebut. Beliau amat berharap agar kawasan
tersebut mendapat bekalan elektrik segera bagi beliau melaksanakan
proses pengurusan pembajaan secara automatik dengan penggunaan komputer. Dengan cara ini beliau menjangkakan pengurusan akan dilaksanakan lebih cekap dan dapat menjana lebihan pendapatan yang tinggi di masa depan.