Etiam placerat

Encuesta

Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Sedikit panduan cara menulis kertas kerja.

1. Tajuk hendaklah jelas dan menggambarkan matlamat/objektif program/projek

Nyatakan secara jelas tujuan kertas kerja yang disediakan samada untuk;
1. Kelulusan/makluman/ perbincangan/sebagainya
2. Untuk siapa ianya dikemukakan.
3. Nyatakan apakah okjektif/matlamat yang ingin dicapai.

2. Nyatakan secara jelas butiran mengenai;
1. Tarikh/Masa/Tempat
2. Peserta/Kumpulan sasar
3. Yuran/Bayaran yang dikenakan
4. Kerjasama /Bantuan